Аудит від ВІЗІЯ ОБЛІК – це переваги для кожного хто, бажає зробити свій бізнес ефективнішим, збільшити долю на ринку та унеможливити негативні наслідки ризику.

Адже наші консультації – це якісні, фахові висновки, які індивідуально відображають реальні можливості росту Вашого бізнесу.

 

Аудит

Фахівці ВІЗІЯ ОБЛІК виконують наступні послуги, пов’язані з аудитом:

 • Аудит фінансової звітності (річних, квартальних, консолідованих)
 • Огляд фінансової звітності
 • Погоджені процедури
 • Управлінський аудит
 • Інші, пов’язані з аудитом послуги

Аудит фінансової звітності – є перевірка фінансових звітів компанії, метою якої є надання замовнику впевненості, що складені та підготовлені фінансові звіти відповідають критеріям, які покладені в основу цієї фінансової звітності.

Ми виконуємо наступні послуги аудиту:

 • Аудит фінансової звітності, підготовлений відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку НП(С)БО ;
 • Аудит фінансової звітності, підготовлений відповідно до IFRS-IAS (МСФЗ-МСБО).

Огляд фінансової звітності - це пов’язані з аудитом завдання, під час яких не надається такого рівня гарантованої обґрунтованості (запевнення). Висновок огляду є негативного характеру, таким чином підтверджується, що у «фінансовій звітності немає суттєвих викривлень», а у висновку аудиту підтверджується, що у «фінансових звітах по всім істотним умовам показано правдивий та правильний стан компанії, результати діяльності та грошові потоки». Огляд відрізняється від аудиту не тільки видом гарантії, а і обсягом роботи. Обсяг роботи виконаного огляду вужче аудиту і тому забезпечує нижчий рівень упевненості у наданому результаті у порівнянні з аудитом.
Огляд фінансової звітності корисний тим клієнтам, які не бажають замовляти аудит, просто бажають впевнитися у надійності наданої фінансової звітності.

Погоджені процедури – це пов’язані з аудитом завдання запевнення. Вони виконуються за  міжнародними стандартами послуг, пов’язаними з аудитом.
Призначення такого завдання  - надати фактичні зауваження стосовно процедур, обумовлених з клієнтом. Погоджені процедури несуть аудиторський характер, проте частіше охоплюють конкретно визначені суми фінансової інформації такі як:

 • Борги покупців (дебіторська заборгованість)
 • Кредиторська заборгованість
 • Обсягів продажу і прибутку підрозділів компанії
 • Грошові кошти
 • Тощо

Ці послуги дають змогу клієнту оцінити надійність інформації конкретних сум у фінансових звітах та іншу інформацію. Дані послуги є послугами обмеженого обсягу, тому не надають такого запевнення, як огляд чи аудит фінансових звітів.

Управлінський аудит за своїм характером схожий на Погоджені процедури, що виконуються міжнародними стандартами послуг, пов’язаними з аудитом. Управлінському аудиту характерний комплексний погляд, а також погляд на істотні слабкі сторони, які існують у процесах бізнесу, неправильному менеджменті, слабкому внутрішньому контролі. Ідентифікація проблемних аспектів лежить в основі висновку, який Ви використовуєте для корекції ситуації.

Ці послуги можуть бути корисними кожній компанії, що намагається оптимізувати процеси бізнесу, зміцнити внутрішній контроль, мінімізувати витрати та збільшити прибутковість.

Інші, послуги пов’язані з аудитом. Даний вид послуг охоплює збір фінансової інформації, її обробки та інші послуги, які можуть знадобитися компанії з метою покращити якість фінансової інформації, що готується, а також зміцнити її надійність. Збір фінансової інформації та її обробка – це складення фінансових звітів, або інших таблиць та форм, фінансового характеру, використовуючи даних клієнта.
Вимоги надання фінансових звітів та їх оприлюднення кожного року змінюється та ускладнюється, тому така послуга може буту корисна компаніям різного розміру та виду діяльності.
При наданні таких послуг ми допомагаємо компанії підготувати фінансову звітність, що відповідають всім вимогам відповідних критеріїв.  Наша задача, щоб інформація, надана у відповідних фінансових звітах не надавала не обов’язкових, проте цінної для компанії даних.