Продукт послуги оцінки бізнесу – це об’єктивний та незалежний висновок про вартість компанії на бізнес-ринку.

ВІЗІЯ ОБЛІК – це досвід оцінки як однієї компанії так і цілої групи компаній по всій території України.

 

Оцінка бізнесу

Оцінка бізнесу полягає набагато глибше ніж аналіз грошового вираження значень бухгалтерського обліку. Процедура оцінки передбачає поглиблений і всебічний фінансовий аналіз бізнесу, мета якого – оцінити фінансову стабільність компанії, надійність та прибутковість інвестицій. Фінансовий аналіз дозволяє прогнозувати майбутні фінансові результати компанії, виявити слабкі і сильні сторони сфери підприємства, рівень ділової активності, оцінити перспективи фінансової та господарської діяльності.

Послуга оцінки бізнесу актуальна у разі:

 1. Продажу або купівлі корпоративних прав, їх обмін, передача або уступлення іншим видом;
 2. Включення у склад юридичних осіб, що засновуються, розширюються або реорганізуються;
 3. Передачі у заставу або під обтяження іншим способом, корпоративних прав, майнових або немайнових активів;
 4. Застосування до компанії процедур банкрутства, виконуються судові рішення або провадиться виконавче провадження;
 5. Оцінка бізнесу з метою оцінки пакету Корпоративних прав (акцій) іншого підприємства, які вносяться до статутного капіталу компанії, як форма майнового, безготівкового внеску.
 6. Оцінка бізнесу приводиться для фінансової звітності для материнських компанії за стандартами міжнародної звітності.
 7. Оцінка для страхування, інвестицій, або для іншої угоди, за якими власник не змінюється.
 8. Проведення оцінки компанії або бізнесу бажає власник або замовник оцінки.

Можлива оцінка бізнесу в ретроспективі, можливість оцінки на певну дату у минулому.

Методи оцінки бізнесу:

 • Оцінка бізнесу за майновим методом (asset-based approach) – це оцінка вартості бізнесу та/або власного капіталу, застосовуючи методи оцінки ринкової вартості майна компанії, за мінусом зобов’язань компанії.
 • Оцінка бізнесу методом доходу (income approach) – загальний спосіб визначити вартість компанії, вартість частини компанії або застави, застосовуючи один або декілька способів за якими вартість встановлюється оцінюючи майбутнє майно. Для цілей дохідного методу, поточні результати встановлюються шляхом розрахунку вартості економічних вигод, які очікуються у майбутньому. Популярні способи оцінки по доходу – це капіталізація доходів та метод дисконтування грошових потоків.
 • Оцінка бізнесу методом перспективи ринку (market aproach) – загальний спосіб встановити вартість компанії або її частини, застави, застосовує один або декілька методів, що дозволяє порівняти об’єкт оцінювання зі схожими пропозиціями продажу компаній, їх частини або застави на ринку.

Якщо Ви бажаєте отримати більше інформації про послугу Оцінки бізнесу, зателефонуйте фахівцю компанії ВІЗІЯ ОБЛІК за телефоном 063 930 15 15