Бухгалтерський облік на сьогодні не є простою сферою діяльності, тому кожному бухгалтеру  та керівнику необхідні поради та консультації фахівців.

ВІЗІЯ ОБЛІК – забезпечить Вам фінансовий спокій у веденні бухгалтерського обліку.

 

Бухгалтерські послуги, Бухгалтерське обслуговування

ВІЗІЯ ОБЛІК пропонує всі види бухгалтерських послуг, адже правильна та ефективна організація ведення бухгалтерського обліку на підприємстві забезпечить Вам стабільни розвиток та відсутність будь-яких ризиків у майбутньому.

Ми пропонуємо наступні бухгалтерські послуги:

1. Комплексне ведення бухгалтерського обліку

 • розробку облікової політики підприємства;
 • формування графіка документообігу підприємства;
 • розробку алгоритмів господарських операцій підприємства в ПП 1С:Підприємство 8.2;
 • ведення облікових регістрів;
 • формування розрахункових, платіжних відомостей по зарплаті;
 • нарахування амортизації основних засобів, нематеріальних активів;
 • аналітичний облік необоротних, оборотних активів, власного капіталу, забезпечень, довгострокових та поточних зобов'язань, складу доходів та витрат;
 • формування фінансових, статистичних звітів, та звітів для державних соціальних фондів;
 • подання звітності контролюючим державним органам;
 • допомогу в складанні первинних документів (рахунків, товарних і податкових накладних, касових ордерів, платіжних доручень, авансових звітів, актів та ін.);
 • систематизація, архівація первинних документів.

2. Організація ведення бухгалтерського обліку включає в себе:

 • поради у виборі системи оподаткування;
 • вивчення сфери діяльності компанії;
 • розробка облікової політики компанії;
 • підвищення ефективності документообігу;
 • автоматизація бухгалтерського обліку.

3. Відновлення бухгалтерського обліку:

 • Систематизація та обробка первинної документації, відновлення програмної бази;
 • Аналіз первинних документів підприємства на предмет їх відповідності законодавству;
 • Аналіз правильності оформлення необхідних реєстрів, відновлення та складання облікових реєстрів;
 • Аналіз правильності розрахунку податкових платежів і складання податкових декларацій;
 • Підготовка бухгалтерської звітності підприємства.

Скористайтесь пропозиціями ВІЗІЯ ОБЛІК, які будуть розроблені виключно згідно потреб Вашої компанії. Ми гарантуємо правильні рішення кожної Вашої задачі.

Якщо Ви бажаєте отримати більше інформації про послугу Бухгалтерського обліку, зателефонуйте фахівцю компанії ВІЗІЯ ОБЛІК за телефоном 063 930 15 15